The international language Esperanto.
Język międzynarodowy Esperanto.

flago esperanto
The flag of Esperanto

Esperanto is a constructed international auxiliary language. It is the most widely spoken constructed language in the world. The Polish-Jewish ophthalmologist L. L. Zamenhof published the first book detailing Esperanto, Unua Libro, on 26 July 1887. The name of Esperanto derives from Doktoro Esperanto (“Esperanto” translates as “one who hopes”), the pseudonym under which Zamenhof published Unua Libro.
Read about Esperanto on Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Esperanto

Ludwik Zamenhof
Ludwik Zamenhof

Esperanto (pierwotnie Lingvo Internacia, w tłum. język międzynarodowy) – najbardziej rozpowszechniony na świecie międzynarodowy język pomocniczy. Jego nazwa pochodzi od pseudonimu „Dr. Esperanto”, pod którym Ludwik Zamenhof opublikował w 1887 podstawy języka w książce Język międzynarodowy. Przedmowa i podręcznik kompletny. Jego celem było stworzenie neutralnego i łatwego do nauki języka, przydatnego do międzynarodowej komunikacji, nie zastępującego jednak innych, narodowych języków.
Czytaj o esperancie w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Esperanto